Teknik Penulisan Surat Modul 2

16 Februari 2019 | Aktiviti Terkini

36 orang peserta yang kesemuanya terdiri daripada para pelajar Giat Mara Bukit Gantang dibahagi secara beberapa buah kumpulan. Para peserta perlu merancang perniagaan mereka dan menulis surat rasmi bagi memohon bantuan kewangan. Peserta menggunakan Microsoft Word dalam penyediaan surat rasmi, graf dan table.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali