Membina Muka Hadapan Dokumen

15 Oktober 2020 | Aktiviti Terkini

Membantu ahli pusat internet membina muka hadapan dokumen bagi memenuhi keperluan kerja kursus yang dihasilkan dan memastikan muka hadapan yang dihasilkan memenuhi kriteria seperti yang dikehendaki.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali