Pengunaan Snipping Tools Dalam Microsoft Word

12 Oktober 2020 | Aktiviti Terkini

Membantu ahli pusat internet memasukkan gambar dari Google Maps ke dalam Microsoft Word menggunakan Snipping Tools bagi memastikan kerja kursus mereka dapat dilaksanakan dengan hasil yang terbaik.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali