Pengiklanan Produk Secara Online Menggunakan Facebook Ads

8 Februari 2021 | Aktiviti Terkini

Membantu usahawan di dalam mengiklankan produk mereka menggunakan platform Facebook Ads dengan mendaftar akaun Facebook Ads dan memilih kaedah pemasaran yang diperlukan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali