B.I.G Talk : Pengurusan Kendiri Dalam Kepimpinan Anjuran PASAK

8 Ogos 2021 | Aktiviti Terkini

Nur Suhaibah Binti Mat Ariffin merupakan ahli pusat internet yang kerap berkunjung untuk menghadiri pelbagai jenis kursus dan latihan. Pada 7 Ogos yang lalu, beliau telah mengikuti kursus kepimpinan anjuran Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK) bagi pengurusan kendiri. Kursus tersebut memberikan banyak panduan serta kemahiran baru di dalam menuju ke arah dunia pekerjaan satu masa nanti. Dengan beberapa kemudahan di pusat internet, beliau dapat menyempurnakan kursus yang telah dijalani sepanjang hari tersebut.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali