Kursus Online "Certification in Sales & Marketing Fundamentals & Strategy Course Creating a Self-Employer"

4 Disember 2021 | Aktiviti Terkini

Satu program latihan sejajar dengan keperluan pemasaran digital telah diadakan secara atas talian selama 5 hari bermual 29 Nov hingga 3 Disember. Latihan pemasaran digital ini adalah untuk golongan B40 mempelajari pelbagai jenis kemahiran tinggi yang memfokuskan pemasaran dengan melibatkan penggunaaan Internet dan teknologi web untuk mencapai dan mempengaruhi pelanggan yang disasarkan dalam bidang perniagaan/pekerjaan di Malaysia. Program latihan ini dibahagikan kepada 4 kumpulan. 1 kumpulan mengandungi seramai 40 orng peserta yang terlibat tidak termasuk panel tenaga pengajar. Program latihan ini berkaitan keusahawanan merangkumi aspek spiritual, pengurusan perniagaan, pengurusan kewangan, pengurusan operasi, pemasaran serta teknologi maklumat dan komunikasi.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali