Pengenalan Asas Microsoft PowerPoint

17 Januari 2021 | Aktiviti Terkini

Membantu pelajar di dalam mempelajari asas Microsoft PowerPoint di dalam memilih rekabentuk slide, menambah slide baru dan menyusun isi kandungan slide.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali