Tutorial Canva (Iklan Perniagaan)

24 September 2022 | Aktiviti Terkini

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan tentang cara untuk menghasilkan flyers/iklan perniagaan dengan menggunakan platform graphic design Canva. Tutorial ini dapat membantu Usahawan PEDi khususnya usahawan membina iklan perniagaan sendiri.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali