PEDi Changkat Jering bersama FOMCA dalam Program Webinar Pemerkasaan Pengguna Tahun 2022 Bersama Komuniti

3 Jun 2022 | Aktiviti Terkini

Program kerjasama diantara FOMCA dan PEDi Changkat Jering ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna di Malaysia. Tumpuan FOMCA adalah untuk memperkasakan pengguna melalui pendidikan pengguna, serta memperkukuhkan perlindungan dan kebajikan pengguna melalui penglibatan penggubalan polisi dasar/garis panduan/standard/undang-undang di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali