Kelas ICT Word (Membuat Resit)

21 Februari 2024 | Aktiviti Terkini

Seorang komuniti Changka Jering telah datang ke PEDi Changkat Jering untuk membuat resit rasmi milik perniagaannya. Beliau menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk membuat resit tersebut. Beliau juga meminta bantuan dan bimbingan daripada staf PEDi untuk membuat resit itu. Beliau Berjaya mencipta resit perniagaannya dengan bimbingan daripada Staf PEDi.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali