Pendaftaran SSM

27 April 2024 | Aktiviti Terkini

Masa: 10.00 am – 11.00 am , 3.00 pm – 4.00 pm.

Seramai 2 orang usahawan datang ke NADI untuk membuat pendaftaran SSM, mereka telah meminta bantuan staf NADI untuk semasa membuat pendaftaran. Staf NADI telah membimbing usahawan membuat pendaftaran SSM sehinggan selesai.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali