Permohonan Duti Setem

13 Januari 2024 | Aktiviti Terkini

Seorang komuniti Changkat Jering telah datang ke PEDi untuk membuat permohonan duti setem untuk Surat Akuan pindaan maklumat. Proses ini telah berlangsung selama 1 jam. Semasa proses tersebut, staf PEDi telah membantu beliau sehingga urusan tersebut selesai.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali